رزرواسیون آنلاین گابریل

با تعریف pid و sign در سیستم چارتکس میتوانید به سیستم گابریل از طریق وب متصل شوید. تکنولوژی وب سرویس چارتکس restful  میباشد و پیاده سازی آن طبق مستندات تهیه شده بسیار آسان است.

 

در سیستم چارتکس گزارشات ایرلاین ها هر روز به صورت اتوماتیک استخراج شده و آرشیو میگردد. بدین ترتیب دیگر نیازی به ورود به هر پید به صورت جداگانه برای دریافت گزارش نیست. گزارش ها با فرمت استاندارد و به صورت pdf  ذخیره میگردد.