سرویس رزرواسیون اتوبوس

 

یکی از اولین سامانه های حمل و نقل آنلاین در کشور ، سامانه رزرواسیون بلیط اتوبوس میباشد. تعداد شرکت های اتوبوس رانی در کشور زیاد است ولی خوشبختانه امکان خرید آنلاین بلیط تمامی این شرکت ها اکنون وجود دارد.

رزرواسیون چارتکس نیز با پیاده سازی وب سرویس تمامی این شرکتها و اتصال آنها به موتور رزرواسیون امکان فروش آنلاین بلیط اتوبوس را در وب سایت و اپلیکیشن آژانس های مسافرتی فراهم ساخته است.