سرویس رزرواسیون بیمه مسافرتی

 

استقبال مسافرین از سفرهای خارجی منجر به افزایش خرید بیمه های مسافرتی گردیده است. همین امر شرکت های بیمه را بر آن داشت تا با تغییر زیرساخت های خود امکان فروش آنلاین بیمه مسافرتی و در پی آن امکان ارائه وب سرویس به آژانس های مسافرتی جهت فروش آنلاین در سایت را فراهم آورند.

در همین راستا چارتکس با اخذ مستندات وب سرویس ها و پیاده سازی آنها امکان اتصال وب سرویس به سایت فروش آنلاین آژانس مسافرتی را مهیا ساخته است.